FAQs Complain Problems

अध्यापन अनुमति पत्र नभएका शिक्षकहरुलाई हटाउने सम्बन्धमा ।

आर्थिक वर्ष: