FAQs Complain Problems

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

2079/9/20 गतेको बाह्रौं कार्यपालिकाको निर्णयहरु

७९-८० 01/09/2023 - 11:54 PDF icon img-230109112950-001.pdf

मिति २०७९।३।२२ गते बसेको चौथो कार्यवालिका बैठकका निर्णणहरु ।

७८/७९ 07/12/2022 - 12:05 PDF icon मिति २०७९।३।२२ गते बसेको चौथो कार्यवालिका बैठकका निर्णणहरु ।

परिवर्तन गाउँ कार्यपालिकाको ८०औं बैठक २०७८।०४।०३ का निर्णयहरु

७८/७९ 07/23/2021 - 14:39 PDF icon परिवर्तन गाउँ कार्यपालिकाको ८०औं बैठक २०७८।०४।०३ का निर्णयहरु

परिवर्तन गाउँ कार्यपालिकाको ७९औं बैठक २०७८।०३।०५ का निर्णयहरु.pdf

७८/७९ 07/23/2021 - 14:38 PDF icon परिवर्तन गाउँ कार्यपालिकाको ७९औं बैठक २०७८।०३।०५ का निर्णयहरु.pdf

परिवर्तन गाउँ कार्यपालिकाको ७८औं बैठक २०७८।०३।०६ का निर्णयहरु

७८/७९ 07/23/2021 - 14:36 PDF icon परिवर्तन गाउँ कार्यपालिकाको ७८औं बैठक २०७८।०३।०६ का निर्णयहरु

परिवर्तन गाउँपालिका मा मिति २०७८-३-९र १० गते बसेकाे दशौँ गाउँसभा का पारित निर्णयहरु

७८/७९ 07/23/2021 - 14:19 PDF icon परिवर्तन गाउँपालिका मा मिति २०७८-३-९र १० गते बसेकाे दशौँ गाउँसभा का पारित निर्णयहरु

गाउँपालिका स्तरिय कोराेना बिशेष बैठक २०७८।०१।३० गतेका निर्णयहरु

७७/७८ 05/14/2021 - 12:03 PDF icon गाउँपालिका स्तरिय कोराेना बिशेष बैठक २०७८।०१।३० गतेका निर्णयहरु

परिवर्तन गाउँ कार्यपालिकाकाे ७७औं बैठक २०७८।०१।१६ का निर्णयहरु

७७/७८ 05/05/2021 - 11:40 PDF icon २०७८।०१।१६ ७७ ‌‌औं बैठक.pdf

परिवर्तन गाउँ कार्यपालिकाकाे ७६औं बैठक २०७७।१२।२२ का निर्णयहरु

७७/७८ 04/10/2021 - 12:42 PDF icon २०७७।१२।२२ ७६ औं बैठक.pdf

परिवर्तन गाउँ कार्यपालिकाकाे ७५औं बैठक २०७७।१२।०४ का निर्णयहरु

७७/७८ 04/10/2021 - 12:40 PDF icon २०७७।१२।०४ ७५ औं बैठक.pdf

Pages