FAQs Complain Problems

प्रमुख सामाचार >

नगरपालिकाका निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

परिवर्तन गाउँ कार्यपालिकाकाे ७६औं बैठक २०७७।१२।२२ का निर्णयहरु

७७/७८ 04/10/2021 - 12:42 PDF icon २०७७।१२।२२ ७६ औं बैठक.pdf

परिवर्तन गाउँ कार्यपालिकाकाे ७५औं बैठक २०७७।१२।०४ का निर्णयहरु

७७/७८ 04/10/2021 - 12:40 PDF icon २०७७।१२।०४ ७५ औं बैठक.pdf

परिवर्तन गाउँ कार्यपालिकाकाे ७४औं बैठक २०७७।१०।१५ का निर्णयहरु

७७/७८ 04/10/2021 - 12:37 PDF icon २०७७।१०।१५ ७४औं बैठक.pdf

परिवर्तन गाउँ कार्यपालिकाकाे ७३औं बैठक २०७७।१०।१३ का निर्णयहरु

७७/७८ 04/10/2021 - 12:35

परिवर्तन गाउँ कार्यपालिकाकाे ७२औं बैठक २०७७।०९।०८ का निर्णयहरु

७७/७८ 04/10/2021 - 12:29 PDF icon २०७७।०९।०८ ७२ औं बैठक.pdf

परिवर्तन गाउँ कार्यपालिकाकाे ७१औं बैठक २०७७।०८।२१ का निर्णयहरु

७७/७८ 04/10/2021 - 11:03 PDF icon २०७७।०८।२१ ७१ औं बैठक.pdf

परिवर्तन गाउँ कार्यपालिकाकाे ७० औं बैठक २०७७।०६।२९ का निर्णयहरु

७७/७८ 04/10/2021 - 10:54 PDF icon २०७७।०६।२९ ७० औं बैठक.pdf