FAQs Complain Problems

प्रकाशन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
२०७९ माघ देखि चैत्र मसान्त सम्मको स्वत प्रकाशन । ७९-८० 04/19/2023 - 15:48 PDF icon 3 महिने स्वत प्रकाशन.pdf
३ महिने स्वत प्रकाशन सम्बन्धमा । ७९-८० 01/31/2023 - 17:27 PDF icon ३ महिने स्वत प्रकाशन सम्बन्धमा ।
३ महिने स्वत प्रकाशन सम्बन्धमा । ७९-८० 07/18/2022 - 14:50 PDF icon स्वत प्रकाशन 2078-03-31.pdf
तिन महिने स्वत प्रकाशन सम्बन्धमा ७८/७९ 04/04/2022 - 10:36 PDF icon तिन महिने स्वत प्रकाशन सम्बन्धमा
प्रत्येक तीन महिनामा स्वत प्रकाशन गरिने सुचनाहरु प्रकाशन गरिएकाे । (२०७७ फाल्गुन देखि २०७८ बैशाख सम्म) ७७/७८ 05/05/2021 - 13:58 PDF icon प्रत्येक तीन महिनामा स्वत प्रकाशन गरिने सुचनाहरु प्रकाशन गरिएकाे । (२०७७ फाल्गुन देखि २०७८ बैशाख सम्म)
सवारी साधन खरिद गर्ने सम्बन्धी सुचना ७६/७७ 09/12/2019 - 13:04 PDF icon सवारी साधन खरिद गर्ने सम्बन्धी सुचना
परिवर्तन गा.पा. कृृषि शाखा काे सूचना सूचना सूचना ७५/७६ 08/30/2019 - 13:43
परिवर्तन गा.पा को आवधिक याेजना ७६/७७ 08/27/2019 - 16:07 PDF icon परिवर्तन गा.पा को आबधिक योजना.pdf