FAQs Complain Problems

नमुना फारमहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
दर्खास्त फारमको नमुना.pdf ८०/८१ 11/24/2023 - 14:02 PDF icon img-231124140005-001.pdf
सम्पति विवरण फर्मेट ७९-८० 07/22/2022 - 11:12 PDF icon सम्पति विवरण फर्मेट.pdf
रोजगार सहायकको दरखास्त फारम । ७९-८० 07/22/2022 - 11:07 PDF icon रोजगार सहायकको दरखास्त फारम.pdf
बेरोजगार निबेदन नमूनाको ढाँचा ७८/७९ 02/13/2022 - 17:24 PDF icon बेरोजगार निबेदन नमूना.pdf
प्राविधिक सहायक आवेदन फारमको ढाँचा ७८/७९ 01/07/2022 - 13:53 PDF icon अावेदनको नमुना.pdf
परिवर्तन गाउँपालिकामा योजना सम्झौताको लागि उपभोक्ता समितिले दिने निवेदन नमूना फारम ७८/७९ 10/19/2021 - 12:09 PDF icon परिवर्तन गाउँपालिकामा योजना सम्झौताको लागि उपभोक्ता समितिले दिने निवेदन नमूना
नमुना फारम ७७/७८ 02/01/2021 - 13:32 PDF icon दर्खास्त फारमको नमुना.pdf
दरखास्त फाराम ७७/७८ 11/25/2020 - 12:45 PDF icon दर्खास्त फारमको नमुना (1).pdf