FAQs Complain Problems

जन्म दर्ता

लाग्ने समय: 
सोही दिन, सर्जमिन भए बढिमा ३ दिनभित्र ।
जिम्मेवार अधिकारी: 
वडा अध्यक्ष तथा वडा सचिव ।
सेवा दिने कार्यालय: 
सम्बन्धित वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
आर्थिक ऐन अनुसार
आवश्यक कागजातहरु: 

- निवेदन पत्र
- बालकको बाबू/आमाको नागरिकता
- अस्पतालमा जन्म भएको हकमा सम्बन्धित अस्पतालले जन्म प्रमाणित गरेको परिचयपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि

प्रक्रिया: 

- घटना घटेको ३५ दिनभित्र परिवारको मूख्य व्यक्तिले