FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
परिवर्तन गाउँपालिकाको अर्थ सम्बन्धि प्रस्तावलाई कार्यान्वन गर्न बनेको विधेयक ७४/७५ 05/08/2018 - 14:08 PDF icon 8 गा पा को अर्थ सम्बधि बनेको विधेक.pdf
परिवर्तन गाउँकार्यपालिकाको कार्यविभाजन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको नियम ७४/७५ 05/08/2018 - 13:51 PDF icon 4 कार्य विभाजन सम्बन्धमा.pdf
परिवर्तन गाउँ कार्यपालिकाको कार्यसम्पादन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको नियम ७४/७५ 05/08/2018 - 13:39 PDF icon 3 कार्य सम्पादन कानुन.pdf
परिवर्तन गाउँ कार्यपालिकाको निर्णय वा आदेश र अधिकार पत्रको प्रमानिकरण (कार्यविधि) सम्बन्धमा व्यबस्था गर्न बनेको नियम ७४/७५ 05/08/2018 - 11:49 PDF icon 2 आदेस र अधिकारपत्र.pdf
परिवर्तन गाउँपालिकाका पधाधिकरिहरुको आचारसम्हिता,२०७४ ७४/७५ 05/08/2018 - 11:16 PDF icon 1 आचारसहिता.pdf

Pages