FAQs Complain Problems

श्री गाउँसभा सदस्य ज्यूहरु सबै परिवर्तन गाउँपालिका,पुतलाचौर,रोल्पा दशौँ गाउँसभाको बैठकमा उपस्थित हुने सम्बन्धमा ।

 दशौँ गाउँसभाको बैठकमा उपस्थित हुने सम्बन्धमा ।

आर्थिक वर्ष: