FAQs Complain Problems

श्री सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालय सबै । विद्यालय स्तरिय अर्धवार्षिक जुकाकाे औषधी खुवाउने सम्बन्धमा र कोभिड १९ काे खाेप लगाउने हुँदा तपशिल काे ढाँचामा विवरण पठाउने सम्बन्धमा ।

आर्थिक वर्ष: