FAQs Complain Problems

सामाजिक सुरक्षा

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आ.व २०७७-०७८ मा ४ न‌ं. वडा बाट दोस्रो किस्ताको सा.सू भत्ता खाने लाभग्राहीको संख्या ७७/७८ Tuesday, May 11, 2021 - 13:50 PDF icon आ.व २०७७-०७८ मा ४ न‌ं. वडा बाट दोस्रो किस्ताको सा.सू भत्ता खाने लाभग्राहीको संख्या
आ.व २०७७-०७८ मा ३ न‌ं. वडा बाट दोस्रो किस्ताको सा.सू भत्ता खाने लाभग्राहीको संख्या ७७/७८ Tuesday, May 11, 2021 - 12:39 PDF icon आ.व २०७७-०७८ मा ३ न‌ं. वडा बाट दोस्रो किस्ताको सा.सू भत्ता खाने लाभग्राहीको संख्या-signed
आ.व २०७७-०७८ मा २ न‌ं. वडा बाट दोस्रो किस्ताको सा.सू भत्ता खाने लाभग्राहीको संख्या ७७/७८ Monday, May 10, 2021 - 15:38 PDF icon आ.व २०७७-०७८ मा २ न‌ं. वडा बाट दोस्रो किस्ताको सा.सू भत्ता खाने लाभग्राहीको संख्या
आ.व २०७७-०७८ मा १ न‌ं. वडा बाट दोस्रो किस्ताको सा.सू भत्ता खाने लाभग्राहीको संख्या ७७/७८ Friday, May 7, 2021 - 13:01 PDF icon आ.व २०७७-०७८ मा १ न‌ं. वडा बाट दोस्रो किस्ताको सा.सू भत्ता खाने लाभग्राहीको संख्या
वडा नं ६ मा तेस्रो चौमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता बुझेका लाभग्राहीहरुको विवरण ७६/७७ Thursday, August 13, 2020 - 10:44 PDF icon वडा नं ६ मा तेस्रो चौमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता बुझेका लाभग्राहीहरुको विवरण
वडा नं ५ मा तेस्रो चौमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता बुझेका लाभग्राहीहरुको विवरण ७६/७७ Thursday, August 13, 2020 - 10:42 PDF icon वडा नं ५ मा तेस्रो चौमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता बुझेका लाभग्राहीहरुको विवरण
वडा नं ४ मा तेस्रो चौमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता बुझेका लाभग्राहीहरुको विवरण ७६/७७ Thursday, August 13, 2020 - 10:40 PDF icon वडा नं ४ मा तेस्रो चौमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता बुझेका लाभग्राहीहरुको विवरण
वडा नं ३ मा तेस्रो चौमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता बुझेका लाभग्राहीहरुको विवरण ७६/७७ Thursday, August 13, 2020 - 10:38 PDF icon वडा नं ३ मा तेस्रो चौमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता बुझेका लाभग्राहीहरुको विवरण
२ न‌ वडा बाट आ.ब.२०७६।०७७ को तेस्रो किस्ता खाएका लाभग्राही- ७६/७७ Tuesday, August 11, 2020 - 13:58 PDF icon २ न‌ वडा बाट आ.ब.२०७६।०७७ को तेस्रो किस्ता खाएका लाभग्राही-
१ न‌ वडा बाट आ.ब.२०७६।०७७ को तेस्रो किस्ता खाएका लाभग्राही ७६/७७ Tuesday, August 11, 2020 - 11:15 PDF icon १ न‌ वडा बाट आ.ब.२०७६।०७७ को तेस्रो किस्ता खाएका लाभग्राही

Pages