FAQs Complain Problems

सामाजिक सुरक्षा

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आ‍.व.०७६।०७७ मा १ नं.वडाको पहिलो चौमासिक भत्ता पाउने लाभग्रीहरु ७६/७७ Monday, June 1, 2020 - 13:22 PDF icon आ‍.व.०७६।०७७ मा १ नं.वडाको पहिलो चौमासिक भत्ता पाउने लाभग्रीहरु
वडा नं ६ मा तेस्रो चौमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता बुझेका लाभग्राहीहरुको विवरण- ७५/७६ Friday, August 30, 2019 - 13:37 PDF icon वडा नं ६ मा तेस्रो चौमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता बुझेका लाभग्राहीहरुको विवरण-.pdf
वडा नं ५ मा तेस्रो चौमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता बुझेका लाभग्राहीहरुको विवरण- ७५/७६ Friday, August 30, 2019 - 13:15 PDF icon वडा नं ५ मा तेस्रो चौमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता बुझेका लाभग्राहीहरुको विवरण-.pdf
वडा नं ४ मा तेस्रो चौमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता बुझेका लाभग्राहीहरुको विवरण- ७५/७६ Friday, August 30, 2019 - 12:10 PDF icon वडा नं ४ मा तेस्रो चौमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता बुझेका लाभग्राहीहरुको विवरण-.pdf
वडा नं ३ मा तेस्रो चौमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता बुझेका लाभग्राहीहरुको विवरण ७५/७६ Friday, August 23, 2019 - 14:10 PDF icon वडा नं ३ मा तेस्रो चौमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता बुझेका लाभग्राहीहरुको विवरण-.pdf
वडा नं २ मा तेस्रो चौमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता बुझेका लाभग्राहीहरुको विवरण ७५/७६ Friday, August 23, 2019 - 14:09 PDF icon वडा नं २ मा तेस्रो चौमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता बुझेका लाभग्राहीहरुको विवरण-signed.pdf
वडा नं १ मा तेस्रो चौमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता बुझेका लाभग्राहीहरुको विवरण ७५/७६ Friday, August 23, 2019 - 12:29 PDF icon वडा नं १ मा तेस्रो चौमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता बुझेका लाभग्राहीहरुको विवरण.pdf
वडा नं ४ मा दोस्रो चौमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता बुझेका लाभग्राहीहरुको विवरण ७५/७६ Tuesday, June 18, 2019 - 18:31 PDF icon वडा नं ४ मा दोस्रो चौमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता बुझेका लाभग्राहीहरुको विवरण
वडा नं 3 मा दोस्रो चौमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता बुझेका लाभग्राहीहरुको विवरण ७५/७६ Tuesday, June 18, 2019 - 12:11 PDF icon वडा नं 3मा दोस्रो चौमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता बुझेका लाभग्राहीहरुको विवरण.pdf
वडा नं 5 मा दोस्रो चौमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता बुझेका लाभग्राहीहरुको विवरण ७५/७६ Monday, June 10, 2019 - 13:22 PDF icon वडा नं 5 मा दोस्रो चौमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता बुझेका लाभग्राहीहरुको विवरण.pdf

Pages