FAQs Complain Problems

सामाजिक सुरक्षा

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
परिवर्तन गा.पा.वडा नं १ मा दोस्रो चौमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता बुझेका लाभग्राहीहरुको विवरण ७५/७६ Sunday, June 2, 2019 - 16:46 PDF icon परिवर्तन गा.पा.वडा नं १ मा दोस्रो चौमासिक सा.सु.भत्ता बुझेका लाभग्राहीहरुको विवरण
परिवर्तन गाँ.पा.वडान‌‍ं ६ मा दोस्रो चौमासिक सा.सु.भत्ता बुझेका लाभग्राहीहरुको विवरण ७५/७६ Wednesday, May 29, 2019 - 11:44 PDF icon परिवर्तन गाँ.पा.वडान‌‍ं ६ मा दोस्रो चौमासिक सा.सु. भत्ता बुझेका लाभग्राहीहरुको विवरण.pdf
परिवर्तन गा.पा.वडा नं २ मा दोस्रो चौमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता बुझेका लाभग्राहीहरुको विवरण ७५/७६ Tuesday, April 30, 2019 - 11:32 PDF icon परिवर्तन गा.पा.वडा नं १ मा दोस्रो चौमासिक सा. सु. भत्ता बुझेका लाभग्राहीहरुको विवरण.pdf

Pages